Hva er radon? - Radonmannen

Hva er radon?

Radon og hudkreft
Radon er en naturlig radioaktiv gass helt uten farge og lukt, med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Radon kan derfor lett frigjøres til luft – og finnes naturlig mange steder i Norge. Radon utgjør først et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra byggegrunnen.


Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. At radon er radioaktiv innebærer at atomkjerner omdannes spontant, frigjør energi og sender ut ioniserende stråling i form av partikler og/eller elektromagnetisk stråling under denne prosessen. Dette skjer tilfeldig, der hele atomet er med i prosessen.
 
Naturlige radioaktive stoffer som uran finnes overalt i naturen – i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er således et datterprodukt av uran – som det forekommer mye av der det er granitt. Du kan lese mer om radon her.
 

Radon og helserisiko

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall. Risikoen øker med eksponeringen av radon, og er proporsjonal med konsentrasjonen av radon i inneluften og med eksponeringstiden. Det er totaleksponeringen fra radon i hjem, skole, jobb og fritid som er avgjørende for hvor stor risikoen for å utvikle lungekreft er.
 
Jo lenger tid man oppholder seg i en bygning med radon og jo høyere konsentrasjonen er, desto større er risiko og fare for å utvikle lungekreft. Det kan ta mange år å utvikle lungekreft, og påvirkning fra radon kan være en vesentlig bidragsyter i denne utviklingen.
 

Statens strålevern anbefaler alle å gjennomføre radonmåling

Omtrent hele Norge er utsatt for stråling, og for høye radonnivåer måles over hele landet. Radonkartene som finnes tilgjengelig er ikke detaljerte nok til å frikjenne noen områder – de sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt for radonstråling. Statens strålevern anbefaler derfor alle å gjennomføre radonmåling.
 

Radon måles i vinterhalvåret

Radonmålinger skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – i en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i vinterhalvåret er at når vi varmer opp husene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.
 

Mål radon selv

Du kan bestille sporfilm for radonmåling fra Radonmannen. Da kan du gjennomføre målingen selv. Ved endt måling sender du inn sporfilmene i posten – og vil motta resultatet kort tid etter.
 
Sporfilmer du kjøper fra Radonmannen sikrer analyse på et akkreditert laboratorium under full diskresjon. Les mer om radonmåling og bestilling av måleutstyr her.
 
Kontakt oss i dag
Epost
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA