Når er måleperioden for radon?

Når er måleperioden for radon?

Når er måleperioden for radon? 15. oktober til 15. april.
Måleperioden for radon er vinterhalvåret. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april – og skal foregå over en to-maneders periode. Grunnen til at radon skal måles i dette tidsrommet er at når vi varmer opp boligene våre, oppstår det ofte et økt undertrykk. Dette øker også sjansen for innstrømningen av jordluft og radon.


Radon og helsefare
Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall. Jo lenger tid man oppholder seg i en bygning med radon og jo høyere konsentrasjonen er, desto større er risiko og fare for å utvikle lungekreft.


Radon og utbredelse
I mer enn hver 6. bolig – av totalt ca. 300 000 boliger i Norge, overstiger konsentrasjonen av radon den anbefalte tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Konsentrasjonen kan variere stort fra hus til hus i samme nabolag – så man kan ikke stole på at dersom naboen har målt lav konsentrasjon av radon, så gjelder dette også for ens egen bolig.


Statens strålevern anbefaler derfor alle å gjennomføre måling av radon i eget hjem.

Det er enkelt å måle radon selv

Du kan bestille sporfilm for radonmåling fra Radonmannen. Da kan du enkelt gjennomføre målingen selv. Ved endt måling sender du inn sporfilmene i posten – og vil motta resultatet kort tid etter.


Sporfilmer du kjøper fra Radonmannen sikrer analyse på et akkreditert laboratorium under full diskresjon. Les mer om radonmåling og bestilling av måleutstyr her.
Kontakt oss i dag
Epost
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA