Betingelser - Radonmannen

Våre betingelser

1. Generelt

Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din bestilling og en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for ditt kjøp i nettbutikken til Radonmannen AS. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

2. Parter

Selger er: Radonmannen AS og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpet er bindende fra det øyeblikket du har sendt bestillingen og denne er blitt bekreftet registrert. Du vil deretter få en ordrebekreftelse tilsendt per e-post med oversikt over bestillingen. Du bør lese nøye gjennom ordrebekreftelsen og sikre at den samsvarer med kjøpers bestilling.

Dersom en bestilt vare er utsolgt eller av andre grunner ikke kan skaffes, forbeholder Radonmannen AS seg retten til å endre din bestilling. I slike tilfeller vil Radonmannen AS ta kontakt med deg og anbefale alternative produkter. 

4. Pris og fraktgebyr

Det er de på nettsiden til enhver tid oppgitte priser som gjelder ved bestilling av varer. Den oppgitte prisen inkluderer merverdiavgift og andre relevante kostnader. Fraktkostnader kommer likevel i tillegg. Ved tilfeller av skrive- eller trykkfeil av betydning kan Radonmannen AS slette eller avvise denne delen av ordren. Dette gjelder selv om du har mottatt en ordrebekreftelse.

De oppgitte tilbudspriser gjelder i angitt tidsperiode eller så lenge varen finnes på lager.

5. Betaling

Radonmannen AS bruker Klarna for betaling og støtter faktura, Visa eller Mastercard. Oppstår det problemer i forbindelse med betaling, ta kontakt med Radonmannen AS på post@radonmannen.no.

6. Salgspant

Radonmannen AS har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

7. Frakt og levering

Radonmannen AS sender varer til adresser i hele Norge.

Estimert leveringstid er 1-7 arbeidsdager avhengig av valgt fraktalternativ og avstand mellom vårt lager til bestemmelsesstedet. Levering av varer skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering anses skjedd når du, eller noen på dine vegne, fysisk har fått varen i din/sin besittelse. Radonmannen AS har risikoen for varene frem til levering har funnet sted.

Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden.

8. Reklamasjon

Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget en feil eller mangel ved varen, må han eller hun innen rimelig tid gi beskjed/reklamere. Det skal i reklamasjonsmeldingen angis hva slags feil eller mangel som påberopes.

Ved reklamasjon, ta kontakt med vårt kundesenter: .

Radonmannen AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis det foreligger en mangel etter loven har Radonmannen AS rett til å tilby retting eller omlevering. Dersom Radonmannen AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Radonmannen AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

Radonmannen AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, naturkatastrofer, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

9. Angrerettloven

Med mindre kjøpet er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten bes du benytte det angrerettskjemaet du får tilsendt på e-post i forbindelse med utsendelse av din ordre eller kontakte post@radonmannen.no.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Radonmannen AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Radonmannen AS har rett til å holde tilbake mottatt betaling inntil vi har mottatt varen i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at varene er returnert.

Vi gjør oppmerksom på at du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Direkte kostnader omfatter forsendelses- eller transportkostnader, og andre direkte kostnader som innkjøp av ny fraktemballasje.

Angreretten gjelder ikke:
  1. Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
  2. Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
  3. Varer som raskt forringes fysisk
  4. Legemidler og medisinsk utstyr
  5. Produkter som er forseglet av hygieniske grunner, der forseglingen er brutt

10. Retur

Dersom du ønsker å returnere de kjøpte varer til oss, uansett om det gjelder en reklamasjon eller angrerett, vennligst benytt følgende adresse:

Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Send ikke varer i postoppkrav da disse ikke vil bli hentet ut. Dersom du ønsker å returnere et produkt på grunn av en feil eller mangel med varen ser vi helst at du kontakter oss på forhånd, på telefon eller E-post, slik at vi får mulighet til å løse problemet raskt og smertefritt. Vår filosofi er å løse eventuelle problemer sammen med kunden. Ingen er tjent med å bruke tid og ressurser på å fylle ut skjemaer eller administrere unødvendige returforsendelser.
 

11. Behandling av personopplysninger

For å kunne gjennomføre ditt kjøp trenger vi å behandle enkelte opplysninger om deg. I det følgende vil vi beskrive hvilke personopplysninger som lagres og formålet bak behandlingen:
  • Navn og adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.
  • Telefon / e-post: brukes til å kontakte Kjøper i forbindelse med behandling av ordrer.
Vi gjør også oppmerksom på din rett til innsyn i personopplysningene som vi behandler, og at disse til enhver tid kan kreves slettet. Ønsker du mer informasjon om dette eller sletting av dine opplysninger, kontakt vårt kundesenter.

Radonmannen AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som oppgis ved registrering som ny kunde er fortrolige, og ansatte hos Radonmannen AS er underlagt taushetsplikt.

Alle aktiviteter hos Radonmannen AS registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

12. Sikker netthandel

Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider tett med Klarna. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert.

13. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller de ordinære domstoler.

Rett verneting er Nedre Romerike tingrett. Radonmannen AS vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

14. Innhold på nettsiden

Radonmannen AS gjør sitt ytterste for at informasjonen på våre nettsider skal være korrekt og oppdatert.

Produktbilder kan avvike noe fra produktets faktiske utseende.

Informasjon på våre nettsider er omfattet av åndsverkloven, og kan ikke kopieres eller gjengis, uten at Radonmannen AS angis som kilde.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA