Radon sporfilm - Radonmannen

Radon sporfilm

Radongass forekommer i både nye og eldre norske hus og bygninger. Sporfilmmetoden er én måte å måle forekomster av giftig gassen på og det finnes ulike tiltak for beskyttelse av radongass i forhold til hva målingene sier om mengde og anbefalinger.

Anbefalt radonnivå målt med sporfilm

Radonkonsentrasjonen i luft måles i Bq/m3, det vil si aktiviteten av radon i en kubikkmeter luft. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at man alltid utfører tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Det samme kan være aktuelt under 100 Bq/m3 hvis man enkelt kan senke nivået vesentlig. Det anbefales også at radonnivåer alltid skal holdes under en maksgrense på 200 Bq/m3.
 

Hensiktsmessig måling med sporfilm

Sporfilmmetoden er den anbefalte målemetoden for å vurdere om det er nødvendig med tiltak. Man bør måle under mest mulig normale forhold.
Radonkonsentrasjonen kan variere svært mye over tid. Det er viktig å være nøye med målinger for å beregne årsmiddelverdier.
 

Måling med sporfilm i ulike bygninger

Sporfilmmålinger bør gjøres i alle bygninger i vinterhalvåret og da utført over minst to måneder. Denne tiden kan kortes ned litt hvis man allerede har gjort tiltak og måler for å se om tiltaket har vært tilfredsstillende. Noen steder kan det i tillegg være nødvendig å måle i sommerhalvåret. Målingene bør repeteres med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år.
 
Sporfilmer bør plasseres i alle rom som er i direkte kontakt med grunnen gjennom enten vegg eller gulv. Det kan måles i færre rom i den etasjen rommene ikke er i kontakt med grunnen. I bygninger med store rom, bør det måles med minst én sporfilm for hver 100 m2.
 

Måling med sporfilm i boliger

I boliger beregnes årsmiddelverdier. Sannsynlige årsmiddelverdier beregnes for hvert enkelt oppholdsrom basert på måling i minst to måneder innenfor tidsrommet 15. oktober til 15. april i henhold til retningslinjer fra Statens strålevern.
 

Sporfilm måling i bygninger med begrenset brukstid

Hvis årsmiddelverdi i ett eller flere oppholdsrom overstiger anbefalt tiltaksgrense, må man vurdere om dette er representativt for rommets brukstid. I skoler, barnehager, kontorbygg og andre bygninger med begrenset brukstid kan gjennomsnittlig radonkonsentrasjon være høyere enn konsentrasjonen i brukstiden.
 
Økt ventilering og endrede trykkforhold ved drift av ventilasjonsanlegg er den vanligste årsaken til slike variasjoner. I slike tilfeller bør man utfylle med målinger som viser variasjoner over tid. Målt radonkonsentrasjon i brukstiden bestemmer da hvorvidt man må gjøre tiltak. I alle tilfeller bør man gjennomføre enkle tettetiltak der det er sannsynlig at de kan redusere innstrømmingen av radonholdig jordluft.
For alle andre type radonmålinger kontakt oss på mail, post@radonmannen.no,
tlf: 63 81 60 00 eller via vårt kontakt skjema under.
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen