Radon sporfilm - Radonmannen

Radon sporfilm

Radongass forekommer i både nye og eldre norske hus og bygninger. Sporfilmmetoden er én måte å måle forekomster av giftig gassen på og det finnes ulike tiltak for beskyttelse av radongass i forhold til hva målingene sier om mengde og anbefalinger.

Anbefalt radonnivå målt med sporfilm

Radonkonsentrasjonen i luft måles i Bq/m3, det vil si aktiviteten av radon i en kubikkmeter luft. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at man alltid utfører tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Det samme kan være aktuelt under 100 Bq/m3 hvis man enkelt kan senke nivået vesentlig. Det anbefales også at radonnivåer alltid skal holdes under en maksgrense på 200 Bq/m3.
 

Hensiktsmessig måling med sporfilm

Sporfilmmetoden er den anbefalte målemetoden for å vurdere om det er nødvendig med tiltak. Man bør måle under mest mulig normale forhold.
Radonkonsentrasjonen kan variere svært mye over tid. Det er viktig å være nøye med målinger for å beregne årsmiddelverdier.
 

Måling med sporfilm i ulike bygninger

Sporfilmmålinger bør gjøres i alle bygninger i vinterhalvåret og da utført over minst to måneder. Denne tiden kan kortes ned litt hvis man allerede har gjort tiltak og måler for å se om tiltaket har vært tilfredsstillende. Noen steder kan det i tillegg være nødvendig å måle i sommerhalvåret. Målingene bør repeteres med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år.
 
Sporfilmer bør plasseres i alle rom som er i direkte kontakt med grunnen gjennom enten vegg eller gulv. Det kan måles i færre rom i den etasjen rommene ikke er i kontakt med grunnen. I bygninger med store rom, bør det måles med minst én sporfilm for hver 100 m2.
 

Måling med sporfilm i boliger

I boliger beregnes årsmiddelverdier. Sannsynlige årsmiddelverdier beregnes for hvert enkelt oppholdsrom basert på måling i minst to måneder innenfor tidsrommet 15. oktober til 15. april i henhold til retningslinjer fra Statens strålevern.
 

Sporfilm måling i bygninger med begrenset brukstid

Hvis årsmiddelverdi i ett eller flere oppholdsrom overstiger anbefalt tiltaksgrense, må man vurdere om dette er representativt for rommets brukstid. I skoler, barnehager, kontorbygg og andre bygninger med begrenset brukstid kan gjennomsnittlig radonkonsentrasjon være høyere enn konsentrasjonen i brukstiden.
 
Økt ventilering og endrede trykkforhold ved drift av ventilasjonsanlegg er den vanligste årsaken til slike variasjoner. I slike tilfeller bør man utfylle med målinger som viser variasjoner over tid. Målt radonkonsentrasjon i brukstiden bestemmer da hvorvidt man må gjøre tiltak. I alle tilfeller bør man gjennomføre enkle tettetiltak der det er sannsynlig at de kan redusere innstrømmingen av radonholdig jordluft.
For alle andre type radonmålinger kontakt oss på mail, post@radonmannen.no,
tlf: 63 81 60 00 eller via vårt kontakt skjema under.
Kontakt oss i dag
Epost
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA