Bruksgruppe A - Radonmannen

Bruksgruppe A

Bruksgruppe A omhandler radonsperrer som er egnet til å ligge i drenssjiktet under bygget bestående av permeable masser som sand/grus/pukk el.
Av de tre bruksgruppene finnes her de tykkeste og mest robuste membranene som i tillegg har størst evne til å begrense inntrengning av radon. For å begrense mekanisk påkjenning fra grus og pukk el. benyttes det ofte en fiberduk over og under membranen. Membranen legges ca 40 cm utenfor byggets grunnareal.
 

Ved bruk av membraner i bruksgruppe A stilles det også krav til følgende forhold:

Tilstøtende masser, dvs øverste delen av ”sålen” under membranen samt massene som påføres direkte over membranen, bør bestå av drensmasser med maksimum 8-16 mm diameter. Dette gjøres for å sikre at trykket på membranen fordeles mest mulig skånsomt.

”Sålen” av drensmasser under membranen må etableres på en slik måte at vann ledes bort fra grunnkonstruksjonen og at det ikke oppstår magasinering.

Påføring av drensmasser etter membranen er lagt må gjøres på en måte som ikke skader membranen. Dette gjelder spesielt fra tyngre anleggsmaskiner.

Grunnventileringssystem skal plasseres i drenssjiktet over membranen for å oppnå mest hensiktsmessig trykkendring.

Tilførte drensmasser skal ikke bestå av sten med høy ekshalasjonspotensiale av radon. De fleste pukkverk har klassifisert sine masser.

TEK 10 §13-5. Radon Forskrift og veiledning (PDF)
Radonsikring A
Radonsikring A-B-C
Bilde viser plassering av bruksgruppe A. Alternative plasseringer kan være mulig.

Pristilbud på radonsikring

Fyll ut skjema og vi kontakter deg ved første anledning.
Navn
Epost
Telefon
Oppdragets adresse
Hva ønsker du tilbud på?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA