Bruksgruppe C - Radonmannen

Bruksgruppe C

I bruksgruppe C plasseres membranen over gulvkonstruksjonen.
Plasseringen eksponerer membranen i stor grad så den må derfor beskyttes med flytsparkel/avrettingsmasse, gulvbelegg eller lignende. Membraner i bruksgruppe C består i de fleste tilfeller av en flytende påstrykningsmembran som tørker/herder, men kan også bestå av prefabrikkert duk.
 

Ved bruk av membraner i bruksgruppe C stilles det også krav til følgende forhold:

Beskyttelse av membranen bør gjennomføres raskt etter membranen er etablert slik at tiden hvor den eksponeres begrenses.

Plassering av byggetekniske elementer etter membranen er etablert må gjøres på en måte som ivaretar membranens tetthet (hulltaking ved montering av bunnsviller og lignende).

I de tilfeller hvor membranen ikke føres utenfor byggets yttervegger må den festes inn mot faste masser med lav porøsitet.

For optimal tørking/herding av flytende membraner må det sørges for tilstrekkelig temperatur og luftskifte i tørkeperioden.

TEK 10 §13-5. Radon Forskrift og veiledning (PDF)
Radonsikring C
Radonsikring C
Bilde viser plassering av bruksgruppe C. Alternative plasseringer kan være mulig.
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen