Radonsperre og radonmembran - Radonmannen

Radonsperre / Radonmembran

Radonsperre / Radonmembran brukes forebyggende i tiltak mot inntrengning av helseskadelig radongass. I nybygg med rom beregnet for varig opphold er det krav om å benytte radonsperre (TEK 10 §13-5. Radon annet ledd bokstav a). Radonsperre består i de fleste tilfeller av radonmembran av plast, gummi eller asfalt (bitumen).


Radonsperre / Radonmembran beskytter effektivt mot farlig radongass

Radongass er en naturlig gass som dannes i berggrunn, pukk og grus og siver inn gjennom byggegrunnen. Inntrengningen kan begrenses dersom man monterer lufttett radonsperre / radonmembran.
 
Gassen er usynlig og luktfri og potensiell helseskadelig for de som oppholder seg i bygningen over tid, hvis det oppstår for høye verdier. Verdier måles i Becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) og skal ikke overskride 100 Bq/m3. Statens strålevern anbefaler at man selv under 100 Bq/m3 bør etterstrebe lavere nivåer hvis det kan oppnås med enkle radonreduserende tiltak. 
 

Hva er radonsperre / radonmembran og hva gjør den?

Radonsperre er et fellesbegrep på produkter med diffusjonsmotstand, som hindrer radongass i å sive inn i bygninger. De fleste radonsperrer består av radonmembraner som er et fleksibelt belegg bestående av plast, gummi eller asfalt (bitumen). I tillegg finnes det radonsperrer/radonmembraner som er flytende og som derfor kan påføres vegger og eksisterende gulvkonstruksjoner.

Radonsperre / Radonmembran kategoriseres i forhold til hvor de er beregnet å skulle plasseres i gulvkonstruksjonen, bruksgruppe A, B og C.
I tillegg til selve radonduken består et komplett radonmembransystem av tilhørende produkter som forskjellige typer teip, fugemasser, plugger og mansjetter tilpasset formålet og godkjent som del av radonmembransystemet. Gulvkonstruksjoner som er forskriftsmessig behandlet med radonsperre/radonmembran, har da tilstrekkelig tetthet til å hindre inntrenging av radonholdig luft fra grunnen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å tette vegger med radonsperre/radonmembran.
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen