Radontiltak i eksisterende bygg - Radonmannen

Radontiltak i eksisterende bygg

Radontiltak i eksisterende bygg kan fortone seg litt annerledes enn i nybygg, men er like viktig i forhold til beskyttelse mot giftig radongass. Noen radontiltak i eksisterende bygg er enkle, mens andre krever mer kompliserte løsninger. All reduksjon av radonkonsentrasjon gir helsegevinst – det gjelder bare å finne det rette tiltaket for hvert enkelt bygg.

Få pristilbud på radontiltak fra oss
Som hovedregel bør alle norske huseiere, skoler, barnehager og arbeidsplasser måle radon for å se om det er nødvendig med tiltak. Unntaket er leiligheter fra to etasjer over bakken og oppover i boligblokker. Konsentrasjonen av radongass kan variere fra hus til hus i samme nabolag. Radongass fra berggrunn, sprengsteinfyllinger og pukk, blandet med inneluft, er helseskadelig og kan bidra til utvikling lungekreft.
 

Når skal radontiltak igangsettes i eksisterende bygg?

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger og at ulike tiltak igangsettes i forhold til ulike nivå:
 
 • Lavere enn 100 Bq/m3 – enkle tiltak gjennomføres hvis reduksjon kan forventes.
 • Mellom 100 og 200 Bq/m3 – Tiltak gjennomføres til verdien er så lav som praktisk mulig.
 • Høyere enn 200 Bq/m3– Tiltak gjennomføres, eventuelt i flere omganger, til verdien er så lav som praktisk mulig og maks 200 Bq/m3.
 

Alle radontiltak er hensiktsmessige

Enten tiltaket er enkelt eller komplisert, vil det være helsegevinst i å beskytte seg mot radongass. Det er flere måter å gjøre det på:
 
Tetting av konstruksjoner mot grunnen
 • Fuger og støpeskjøter
 • Overgang mellom gulv og vegg
 • Hull og sprekker
 • Jord- og steingulv
 • Luftgjennomtrengelig vegg
 • Radonmembran på gulv (omfattende)
 • Tiltak i kryperom
Forbedring av ventilasjonen i bygningen
 • Passive ventiler
 • Vifter
 • Ventiler og vinduer nær grunnen
 • Balansert ventilasjon
Ventilering av grunnen / trykkendring
 • Trykksetting og/eller ventilering av drenssjikt under bygget
 • Radonbrønn

Alle tiltak og produkter skal være dokumenterte og godkjente ihht produktstandarder eller europeiske tekniske godkjenninger (SINTEF/ETA).
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen