Radontiltak i eksisterende bygg - Radonmannen

Radontiltak i eksisterende bygg

Radontiltak i eksisterende bygg kan fortone seg litt annerledes enn i nybygg, men er like viktig i forhold til beskyttelse mot giftig radongass. Noen radontiltak i eksisterende bygg er enkle, mens andre krever mer kompliserte løsninger. All reduksjon av radonkonsentrasjon gir helsegevinst – det gjelder bare å finne det rette tiltaket for hvert enkelt bygg.

Få pristilbud på radontiltak fra oss
Som hovedregel bør alle norske huseiere, skoler, barnehager og arbeidsplasser måle radon for å se om det er nødvendig med tiltak. Unntaket er leiligheter fra to etasjer over bakken og oppover i boligblokker. Konsentrasjonen av radongass kan variere fra hus til hus i samme nabolag. Radongass fra berggrunn, sprengsteinfyllinger og pukk, blandet med inneluft, er helseskadelig og kan bidra til utvikling lungekreft.
 

Når skal radontiltak igangsettes i eksisterende bygg?

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger og at ulike tiltak igangsettes i forhold til ulike nivå:
 
 • Lavere enn 100 Bq/m3 – enkle tiltak gjennomføres hvis reduksjon kan forventes.
 • Mellom 100 og 200 Bq/m3 – Tiltak gjennomføres til verdien er så lav som praktisk mulig.
 • Høyere enn 200 Bq/m3– Tiltak gjennomføres, eventuelt i flere omganger, til verdien er så lav som praktisk mulig og maks 200 Bq/m3.
 

Alle radontiltak er hensiktsmessige

Enten tiltaket er enkelt eller komplisert, vil det være helsegevinst i å beskytte seg mot radongass. Det er flere måter å gjøre det på:
 
Tetting av konstruksjoner mot grunnen
 • Fuger og støpeskjøter
 • Overgang mellom gulv og vegg
 • Hull og sprekker
 • Jord- og steingulv
 • Luftgjennomtrengelig vegg
 • Radonmembran på gulv (omfattende)
 • Tiltak i kryperom
Forbedring av ventilasjonen i bygningen
 • Passive ventiler
 • Vifter
 • Ventiler og vinduer nær grunnen
 • Balansert ventilasjon
Ventilering av grunnen / trykkendring
 • Trykksetting og/eller ventilering av drenssjikt under bygget
 • Radonbrønn

Alle tiltak og produkter skal være dokumenterte og godkjente ihht produktstandarder eller europeiske tekniske godkjenninger (SINTEF/ETA).

Pristilbud på radontiltak

Fyll ut skjema og vi kontakter deg ved første anledning.
Navn
Epost
Telefon
Oppdragets adresse
Hva ønsker du tilbud på?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA