Inspeksjon og rådgivning - Radonmannen

Inspeksjon og rådgivning radon

Radonmannen gjør inspeksjoner og befaringer vedrørende radon – for private boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det gjelder ulike tiltak mot radon, og er en trygg samtalepartner og rådgiver for å sikre trygge miljøer.

Kontakt oss gjerne, dersom du har spørsmål om radon, radonsanering eller radonsikring i nye bygg – eller har en konkret forespørsel. Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap og kompetanse om radon. 
spørsmål og svar ikon radonmannen
Spørsmål og svar
spørsmål og svar ikon radonmannen
Spørsmål og svar
dokumenter og ressurser ikon radonmannen
Dokumenter og ressurser
dokumenter og ressurser ikon radonmannen
Dokumenter og ressurser
web lenker ikon radonmannen
Web linker
web lenker ikon radonmannen
Web linker

Spørsmål og svar

Hva er påbudt av forebyggende tiltak mot radon i nyetablerte bygg?


Som husbygger er man ansvarlig for å følge myndighetskrav definert i § 13-5. Radon i Byggteknisk foreskrift 2010 (TEK10), dvs:

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
Følgende skal minst være oppfylt:
A) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
B) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

-------------------------------------------------------------


Er det påbudt med forebyggende tiltak mot radon i rehabiliteringsprosjekter?


Dersom det ansees som praktisk rimelig å kunne gjennomføre forebyggende tiltak mot radon skal dette gjennomføres i henhold til Byggteknisk foreskrift 2010. Illustrerende eksempler kan være:

Tilbygg med gulv mot grunn: Krav om radonsperre (2a) og tilrettelagt grunnventilering(2b).
Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvet skal fjernes: Krav om sperre (2a) og om tilrettelagt grunnventilering (2b).
Rehabilitering av areal med gulv mot grunn, men hvor betonggulv skal bevares: Krav om sperre (2a), men ikke krav om tilrettelagt grunnventilering (2b).

Rehabilitering av areal med gulv mot grunn hvor gulvbelegg skal bevares (eks tilfarergulv): Ingen krav.

-------------------------------------------------------------


Hva innebærer ”..egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.”?


Tiltaket skal sikre tilstrekkelig permeabilitet I drenssjiktet under gulvkonstruksjonen slik at området kan trykksettes eller ventileres dersom målinger viser forhøyet konsentrasjon av radon. Vanligvis gjøres dette ved hjelp av brønner eller drensrør som legges i dreneringssjiktet før gulvet etableres.

-------------------------------------------------------------


Hvem er ansvarlig for at radonnivået i ferdig oppførte bygg er i henhold til grenseverdier definert av Statens strålevern?

Ansvaret ligger hos den som er ansvarlig for at Byggteknisk foreskrift (TEK10) følges, vanligvis hovedentreprenør. Dersom Radonmannen AS benyttes til forebyggende tiltak mot radon i henhold til TEK10 garanterer vi godkjente radonnivåer i ferdig bygg.
Garantien gjelder i de tilfeller hvor Radonmannen AS har tilgang til alle utettheter. Dette medfører at det ved tilbygg og eksisterende kjellere normalt sett ikke gis garantier for godkjente radonnivåer.

Web linker

Statens strålevern
Fagmyndighet på område strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for byggkvalitet
Sentral byggningsmyndighet med forvaltningsansvar for Byggteknisk foreskrift 2010 (TEK10)

Arbeidstilsynet
Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø

Kreftforeningen
Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge

Radon wikipedia norsk
Leksikon på nettRadon wikipedia engelsk – Encyclopedia online

Bestill inspeksjon/befaring

Fyll ut skjema og vi kontakter deg ved første anledning.
Navn
Epost
Telefon
Oppdragets adresse
Hva ønsker du tilbud på?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA