Radontiltak - Radonmannen

Radontiltak

Ved måling av radonnivåer over 100 Bq/m3 i hjemmet ditt, kreves radontiltak for å redusere nivået. Det kreves profesjonell hjelp til å få utført varige utbedringer. Radonmannen finner kilden til radonproblemet ditt, og prosjekterer varige tiltak som retter seg mot kilden til at radon trenger inn i bygningen. Vi har erfaring innenfor alle typer radonreduserende tiltak og vi oppdaterer regelmessig vår kompetanse på området.

Få pristilbud på radontiltak fra oss

Radontiltak – slik går du frem:

 • Kontakt oss for befaring
 • Vi finner kilden til radonproblemet 
 • Vi utfører radontiltak som retter seg mot kilden 
 • Radon måles på nytt for sjekk av effekt
 • Vedlikeholdes gjennom regelmessig egenkontroll 
   

Tre kilder til høyt radonnivå i inneluft

 • Byggegrunn
 • Husholdningsvann 
 • Bygningsmaterialer og fyllmasser 

Jordforhold og byggegrunn
Byggegrunn og jordforhold er den hyppigste kilden til et radonproblem. Jordluft som inneholder radon, kan trenge inn i bygninger gjennom utettheter – som f.eks. i krypskjøter rundt rør-gjennomføringer og i overgangen mellom gulv og vegg.
Om vinteren når vi varmer opp husene våre, får vi ofte økt undertrykk. Dette øker også faren for innstrømningen av jordluft og radon. Dette er også grunnen til at radon skal måles i vinterhalvåret. Du kan lese mer om måling av radon her.

Husholdningsvann
Husholdningsvannet ditt kan også være en kilde til høyt radonnivå – spesielt dersom vannet kommer fra en brønn/borebrønn. Radonkonsentrasjon i vann forårsaker ikke helserisiko først og fremst ved at du drikker vannet, men i større grad gjennom at du puster inn radon som er frigjort i luften. Når du f.eks. dusjer eller bruker oppvaskmaskinen, frigis radon fra vannet og ut i luften. Dette fører til økt konsentrasjonen av radon i innemiljøet.

Bygningsmaterialer og fyllmasser
Tilkjørte fyllmasser – brukt under bygninger – kan være bergarter med høyt innhold av uran og radium. Disse kan i stor grad bidra til radon i inneluft. Diverse materialer som er laget av stein og bergarter med innhold av uran og radium – f.eks. betong – kan også forårsake økte radonverdier.
 
 

Riktige radontiltak – rettet mot kilden

Strålevernet anbefaler at alle radontiltak i størst mulig grad er årsaksspesifikke. Det vil si at radontiltak skal rettes mot kilden til problemet og årsaken til at radon trenger inn i bygget. Radonmannen vil gjennom en befaring avdekke hvilket tiltak – eller kombinasjon av flere tiltak – som er best egnet for å sikre at boligen din får et sunt og radonsikkert innemiljø.
 
Tiltak ved radonkonsentrasjon i byggegrunnen
Dersom byggegrunnen er kilden til radonproblemet, avdekker Radonmannen hvor radon kommer inn, for å målrette tiltakene. Det finnes i utgangspunktet tre hovedtyper radontiltak som reduserer radon i inneluft. Vi benytter ofte en kombinasjon av flere typer tiltak for en best mulig løsning på et radonproblem.

Disse radontiltakene kan være:
 • Trykkredusering/ventilering av grunnen/radonsug
  Trykkredusering og ventilering, samt radonsug fra grunnen under en bygning, er ofte det mest effektive tiltaket for å redusere radon  – gjerne i kombinasjon med tetting mot grunnen.
 • Tetting mot grunnen
  Tetting alene er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig, men er effektivt i kombinasjon med andre løsninger.  
 • Ventilasjon
  Effekten av ulike ventilasjonsløsninger varierer i stor grad – med utgangspunkt i hvor stort radonproblemet er og hvordan den opprinnelige ventilasjonen fungerer. Balanserte ventilasjonsanlegg er ikke alltid tilstrekkelig eller den beste løsningen for å skape et radonsikkert innemiljø – og andre tiltak bør ofte vurderes.
 

Tiltak ved radonkonsentrasjon i vann

Det finnes flere tiltak for å redusere radoninnholdet i vann, og enkelte løsninger har vist en reduksjon på minst 95 %. Løsningene som benyttes er lufting, lagring og filtrering – som også kan kombineres. Lufting er den mest benyttede metoden.
 • Lufting
  Et av de viktigste tiltakene for å redusere radoninnholdet er å blande vannet med luft, slik at radongassen slippes fri. Dette gjøres ved gjennombobling, spredning eller overrisling.
 • Lagring
  Lagring av vann før bruk, vil medføre at radongassen forsvinner over tid. Radonkonsentrasjonen i vann vil ved lagring halveres etter hvert fjerde døgn. Lagringen kan imidlertid bidra til bakterievekst og medføre behov for tilsetting av klor. 
 • Filtrering
  Det finnes ulike filtreringsmetoder som reduserer radoninnholdet. De to vanligste filtreringsmetodene er membranfiltrering og filtrering gjennom aktivt kull. Disse metodene er likevel uegnet i mange sammenhenger – og har kun effekt i begrenset omfang. 
 

Tiltak ved radonkonsentrasjon i bygningsmaterialer

Dersom bygningsmaterialer er årsaken til radonproblemet er det ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting som vil redusere radonnivået.

 Radontiltak bør:
 • redusere radon til et så lavt nivå som mulig. 
 • sikre at radon ikke lekker inn. 
 • være varige og funksjonelle. 
 • være enkle å kontrollere og vedlikeholde. 
 • ha lavt støynivå og ikke være skjemmende. 
 • være kostnadseffektive både ved installasjon, drift og vedlikehold. 
 

Mål radon etter gjennomførte tiltak

Etter gjennomførte radontiltak, bør man alltid måle på nytt. Bare gjennom radonmåling i etterkant kan du finne ut om tiltakene har vært effektive.
Mer om måling av radon.
 

Vedlikehold

Det er viktig regelmessig å kontrollere at radontiltaket fungerer. Sjekk jevnlig om vifter og annet elektrisk utstyr fungerer, at eventuelle rør er hele og at tettinger fortsatt ikke lekker. Du bør også følge opp med jevnlige radonmålinger – ca hvert femte år.
 
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen