Radonmåling - Radonmannen

Radonmåling i alle typer bygg

 Radonmannen utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Vi benytter alle typer radonmåling, herunder radonmåling med sporfilm og elektronisk radonmåling. Radonmannen utfører radonmåling i henhold til anbefalte metoder gitt av Statens strålevern.
inspeskojon og radonmåling utstyr radonmannen

Slik måler du radon i bolig (fra Statens strålevern):

 • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.
 • Radonmålingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.
 • Mål radon i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du radon i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke radonmåling.
 • Ta kontakt med Radonmannen for radonmåling.
 • Radonmannen kan plassere ut måleutstyr for deg, eller trykk her for å bestille sporfilm for å utplassere dette selv.
 • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.  


Ved anskaffelse av utstyr for radonmåling – Radonmannen følger Strålevernets prosedyre for radonmåling i bygg og boliger:

 • Vi tilbyr radonmålinger som følger Statens stråleverns måleprosedyre for radon i boliger
 • Vi tilbyr langtidsmålinger over minst to måneder
 • Det følger med veiledning for hvordan utstyret for radonmåling skal plasseres i huset
 • Vi selger radonmålere og måletjenester som er kalibrerte
 • Vi benytter et akkreditert målelaboratorium for radonmåling, og kan dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger
 • Du vil motta en målerapport etter avsluttet radonmåling

Les mer om radon her

Se veiledning fra Statens strålevern om hvordan man skal måle radon i boliger:
Les veiledningen om radonmåling i boliger her eller åpne PDF under
Måleprosedyre for radon i bygninger (PDF)

Måling av radon i skoler og barnehager

Strålevernforskriften 
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense 
… 
Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.
 
Se veiledning fra Statens strålevern om hvordan man skal måle radon i skoler og barnehager:
Les veiledning for radon i skoler og barnehager her eller last ned PDF under
Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (PDF)
For alle andre type radonmålinger kontakt oss på mail, post@radonmannen.no,
tlf: 63 81 60 00 eller via vårt kontakt skjema under.
Kontakt oss i dag
Epost*
Telefon
Postnummer
Hva gjelder henvendelsen?
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POSTADRESSE:
Radonmannen AS
Postboks 63
2011 Strømmen