Radonsikring - Radonmannen

Radonsikring av nye bygg

Radonmannen tilbyr forebyggende radonsikring tilpasset alle typer bygg og boliger. Forebyggende tiltak for radonsikring i nye bygg er i dag et myndighetskrav som i korte trekk omhandler radonsperre og grunnventileringssystemer. Myndighetskravene for radonsikring forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet og er definert i Byggteknisk forskrift 2010 (TEK10). Radonmannen gir garanti for godkjente radonnivåer etter utført radonsikring og gjennomførte radontiltak.
Radonsikring nye bygg radonmannen.no

Radonsikring og radonsperre

Radonsperre kan defineres som en luft- og diffusjonstett barriere som begrenser gjennomtrengning av radon. Radonsikringens begrensning må være tilfredsstillende, slik at konsentrasjon av radon i luften i bygget hvor radonsperren benyttes, ikke overstiger grenseverdier definert av Statens strålevern. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi. Radonmembraners fysiske egenskaper, som for eksempel tykkelse, bruddstyrke og evne til å begrense inntrengning av radon, er tilpasset plassering forskjellige steder i grunnkonstruksjonen. Radonsikringens plassering deler radonmembranene inn i tre bruksgrupper – bruksgruppe A, B og C.
 

Radonsikring og grunnventileringssystem

Grunnventileringssystem, også kalt radonbrønn, plasseres under bygget og består av rør og/eller radonbrønner. Hensikten med denne radonsikringen er å kunne ventilere bort radonholdig jordluft, dersom det gjennom etterkontroller avdekkes at radonsperren ikke begrenser inntrengningen av radon tilstrekkelig.
 
Radonmannen er et trygt og kompetent valg ved forebyggende radonsikring.
 
Aktuelle dokumenter om radonsikring:
 
TEK 10 §13-5. Radon Forskrift og veiledning (PDF)
Radonsikring A-B-C
Radonsikring A-B-C
Bildet viser de tre ulike bruksgruppene for radonsperre. Radonmembraners fysiske egenskaper, som for eksempel tykkelse, bruddstyrke og evne til å begrense inntrengning av radon, er tilpasset til å kunne plasseres forskjellige steder i grunnkonstruksjonen.

Pristilbud på radonsikring

Fyll ut skjema og vi kontakter deg ved første anledning.
Navn
Epost
Telefon
Oppdragets adresse
Hva ønsker du tilbud på?

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.
Følg oss
Følg oss på facebook
Følg oss på google+
Følg oss på twitter
Motta nyttig informasjon fra oss
Epost*
Kundesenter
radonmannen
63 81 60 00
post@radonmannen.no

POST OG BESØKSADRESSE:
Radonmannen AS
Storgata 14
2000 Lillestrøm

Org. nr 998 384 125 MVA